Acasă  |  Contact

"Îndrumător pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă"

Îndrumător situaţii de urgenţă

Format A5 – 400 pagini

PREFAŢĂ

Prin prezentul îndrumător mi-am propus să vin în sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, administratorilor, conducătorilor instituţiilor publice, utilizatorilor şi salariaţilor privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Având în vedere că dintre situaţiile de urgenţă cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi operatorii economici, incendiile reprezintă ponderea cea mai însemnată, am încercat să mă axez mai mult pe domeniul apărării împotriva incendiilor, fără a neglija celelalte categorii de situaţii de urgenţă.

Am considerat că un asemenea îndrumător poate fi util factorilor de răspundere din domeniul public şi privat pentru organizarea activităţii în acest domeniu, în aşa fel încât să se reducă numărul de incendii şi să fie prevenite pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri materiale afectate de situaţiile de urgenţă.

În primul capitol sunt prezentate principalele reglementări referitoare la pregătirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă, fiind menţionate obligaţiile legale ale persoanelor cu atribuţii de pregătire a personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă. Pe lângă aspectele legale, sunt prezentate şi tematici orientative pentru unele categorii de instructaje, tematici care pot fi folosite atât de către operatorii economici cât şi de către instituţiile publice. Îndrumătorul se constituie şi ca material bibliografic pentru efectuarea instructajelor.

Al doilea capitol este destinat organizării apărării împotriva incendiilor. După dispoziţiile cu caracter general, sunt prezentate obligaţiile ce revin pe linia apărării împotriva incendiilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, administratorilor, conducătorilor instituţiilor, utilizatorilor şi salariaţilor. Un segment important din acest capitol este destinat actelor de autoritate, documentelor specifice şi evidenţelor privind apărarea împotriva incendiilor, fiind prezentate în cele 20 de anexe la îndrumător modele orientative privind elaborarea documentelor respective. În încheierea celui de-al doilea capitol sunt prezentate reglementări referitoare la organizarea activităţii de apărare a incendiilor pe locul de muncă şi la echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Capitolele următoare cuprind informaţii utile privind cauzele de incendii şi regulile generale şi specifice de prevenire a incendiilor.

În Capitolul 5 sunt prezentate regulile de protecţie, comportare şi acţiune în caz de cutremure, inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, accidente nucleare sau chimice şi în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.

Un alt capitol este destinat cunoaşterii principalelor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Pentru a veni în ajutorul celor care pot suferi diferite accidente la locul de muncă şi nu numai, am considerat necesar să prezint într-un capitol separat câteva aspecte referitoare la acordarea primului ajutor în caz de intoxicaţii, arsuri, fracturi, electrocutări, hemoragii şi accidente rutiere.

Ultimul capitol cuprinde informaţii referitoare la controlul privind apărarea împotriva incendiilor. În prima parte a acestui capitol sunt prezentate aspecte referitoare la controlul exercitat de organele administraţie publice centrale şi locale, iar în partea a doua controlul propriu privind apărarea împotriva incendiilor la instalaţiile din construcţii.

Lucrarea rămâne deschisă, în continuare, pentru completări şi îmbunătăţiri, având în vedere dinamica situaţiilor de urgenţă şi a reglementărilor legislative în domeniu.

P.S. La data când acest îndrumător se îndreaptă spre tipografie (19.04.2010) ne confruntăm cu un nou gen de situaţie de urgenţă, "norul vulcanic".
Acest nor a apărut în urma erupţiei Vulcanului Eyjafjallajokull din Islanda în ziua de 14.04.2010 şi s-a extins peste cea mai mare parte a Europei, ajungând şi deasupra României în ziua de 17.04.2010.
Datorită acestui nor vulcanic a fost perturbat traficul aerian internaţional, fiind suspendate zeci de mii de zboruri, iar milioane de pasageri au rămas în aeroporturi fără posibilitatea de a se deplasa la destinaţiile dorite pentru o perioadă mai mare de timp.
Această situaţie de urgenţă are influenţe negative asupra situaţiei economice, financiare, politice şi sociale internaţionale, precum şi asupra mediului, influenţe care nu se pot estima deocamdată.

Format PDF Vizualizaţi cuprinsul îndrumătorului - dimensiune A5, format PDF