Acasă  |  Contact

Supliment legislativ la
"Îndrumătorul pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă"

Supliment legislativ

Format A5 – 216 pagini

Se distribuie GRATUIT împreună cu
Îndrumătorul pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă.

ÎN LOC DE PREFAŢĂ LA SUPLIMENTUL LEGISLATIV

Având în vedere că spaţiul din Îndrumătorul pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă nu mi-a permis să cuprind şi cele mai importante acte normative din domeniul situaţiilor de urgenţă, am hotărât să editez şi acest supliment legislativ, care va fi distribuit, GRATUIT, împreună cu îndrumătorul.

Tot din lipsă de spaţiu, în acest supliment sunt prezentate integral doar câteva acte normative, celelalte fiind în extras. Actele normative prezentate în extras cuprind principalele atribuţii, drepturi şi obligaţii ce revin factorilor de răspundere din administraţia publică, instituţiile publice, operatorii economici, precum şi altor persoane fizice şi juridice, în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În Indexul Legislativ de la sfârşitul acestei lucrări sunt cuprinse, în ordine cronologică, acte normative publicate în Buletinul Oficial al României, Partea I, Normative tehnice şi Standarde care reglementează domeniul situaţiilor de urgenţă.

Am considerat utilă cuprinderea în acest supliment legislativ şi a prevederilor legale referitoare la răspunderea contravenţională a persoanelor fizice şi juridice în cazul încălcării normelor legale, precum şi drepturile şi căile de atac pe care le au în situaţia în care consideră că nu se fac vinovate de contravenţiile pentru care au fost sancţionate.

Acest supliment legislativ vine şi în sprijinul activităţii de instruire a personalului, deoarece actele normative prezentate pot fi folosite ca material bibliografic de către personalul cu atribuţii pe linia instruirii salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Ţinând cont de dinamica modificărilor legislative în domeniul situaţiilor de urgenţă, am considerat că e mai eficient un asemenea supliment legislativ, care poate fi reeditat în cazul unor modificări esenţiale ale actelor normative, fără a fi afectată lucrarea de bază.

Actele normative din prezentul supliment legislativ sunt actualizate cu toate completările şi modificările survenite până la data de 20.04.2010.

CUPRINS SUPLIMENT LEGISLATIV

 • O.U.G. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (integral)
 • H.G. nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (integral)
 • H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei I.G.S.U. (extras)
 • H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă (extras)
 • H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste (extras)
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (integral)
 • Legea nr. 481/2004 - Republicată - privind protecţia civilă (integral)
 • H.G. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă (extras)
 • O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (extras)
 • O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (extras)
 • H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu (integral)
 • H.G. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă (integral)
 • H.G. nr. 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor (extras)
 • H.G. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice (integral)
 • O.M.A.I. nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă (extras)
 • H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor (integral)
 • O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (extras)
 • O.M.A.I. nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor(integral)
 • O.M.A.I. nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale (integral)
 • Regimul juridic al contravenţiilor
  O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (extras)
 • INDEX LEGISLATIV – acte normative care reglementează domeniul situaţiilor de urgenţă