Acasă  |  Contact

Reguli de comportare în caz de accident nuclear sau chimic

Accident nuclear

La producerea unui accident nuclear se desfăşoară următoarele activităţi mai importante:

 • obiectivul trece la starea de urgenţă generală;
 • în localităţile cuprinse în zona afectată de emisia de materiale radioactive în exteriorul amplasamentului, se introduce „alarma la dezastre” (5 sunete –impulsuri -10 sec între ele);
 • prin mijloacele la dispoziţie - radio, televiziune, reţeaua de amplificare etc. se fac recomandări populaţiei pentru a se adăposti în locuinţe şi luarea măsurilor de protecţie a surselor de apă, alimentelor, grajdurilor, animalelor etc.. Trebuie reţinut faptul că adăpostirea în locuinţe permite reducerea expunerii la radiaţii de 5 ori în raport cu norul şi de 20 de ori în raport cu depunerile de radionuclizi din exterior. Utilizarea subsolurilor, adăposturilor de orice tip, constituie un loc bun de protejare împotriva radiaţiilor.

Cetăţenii din localităţile alarmate, auzind semnalul de „alarmă” dată prin sirene, sau prin clopotele de la biserici trebuie să desfăşoare următoarele activităţi:

 • se deplasează rapid spre locuinţă;
 • asigură protecţia surselor de apă, introduc animalele în grajduri, organizează unele măsuri de protecţie în case şi grajduri, prin acoperire şi etanşeizare;
 • îşi asigură rezerva de apă;
 • se adăpostesc în locuinţă, în încăperea cea mai izolată de exterior şi care asigură o etanşare mai bună la uşi şi ferestre;
 • deschid radioul sau televizorul pentru a primi comunicatele despre situaţia creată şi măsurile urgente care trebuie luate;
 • îşi pregătesc mijloace improvizate de protecţie pentru aparatul respirator şi pentru întreg corpul. Foarte bune sunt măştile contra gazelor şi costumele de protecţie speciale (cine le are).

Grupurile mai mari de cetăţeni care prin natura profesiei sunt surprinşi în activităţi pe care le desfăşoară în exteriorul localităţii şi care nu au recepţionat semnalul de "alarmă" sunt înştiinţaţi prin curieri (delegaţi). Aceştia se întorc imediat la locuinţele lor cu vehiculele sau autovehiculele pe care le au la dispoziţie, folosind pe timpul transportului mijloace simple de protecţie pentru aparatul respirator.

Înainte de intrare în locuinţă, verifică rapid măsurile luate de membrii familie, îşi dezbracă îmbrăcămintea folosită şi intră în locuinţă (cameră) unde îmbracă haine necontaminate.

Măsuri de protecţie similare se realizează şi la depozitele alimentare, de cereale etc. Programul se adaptează în funcţie de situaţia creată şi se iau măsuri de protecţie a personalului.

În şcoli, elevii părăsesc în ordine, fără panică spaţiul şcolii şi cu mijloace improvizate la îndemână îşi protejează aparatul respirator şi se deplasează către casele de domiciliu unde respectă indicaţiile părinţilor pentru dezbrăcare şi îmbrăcarea cu haine necontaminate, adăpostire etc. Dacă se află în zona I-a de urgenţă se adăpostesc în adăposturi sau săli de clasă etanşeizate aşteptând să fie evacuaţi.

Prin radiodifuziune, posturile de radio şi televiziune, se transmit comunicate către cetăţeni, privind administrarea preparatelor pe bază de iod în dozele stabilite, care au fost distribuite în stare de urgenţă anterioară sau care continuă să se distribuie. Aceste preparate au rolul de a satura tiroida şi a nu permite pătrunderea izotopului de iod –131, care este unul dintre radionuclizii critici în situaţia de accident nuclear.

Imediat după declanşarea "stării de urgenţă generale", de către obiectivul nuclear, se intensifică supravegherea radioactivităţii mediului înconjurător.

O măsură de protecţie foarte utilă este evacuarea din zonele în care se apreciază că iradierea poate deveni periculoasă (doze cuprinse între 0.05-0.5 Sv) şi mai mult în funcţie de staţionarea în zone contaminate.

Protecţia se asigură însă prin evacuarea populaţiei din localitate înainte de scăpările efective de radioactivitate de la obiectivul nuclear.

În funcţie de situaţia creată, evacuarea se poate realiza şi după formarea norului radioactiv, dar în acest caz, mijloacele de transport auto vor prelua cetăţenii (aleşii), direct din locuinţele lor pentru a micşora riscurile contaminării.

Se va acorda atenţie şi fenomenului de autoevacuare din zona amplasamentului nuclear, stabilindu-se, însă, zonele de regrupare şi punctele de control a contaminării radioactive.

Pentru stabilirea dozei de radiaţie primită de populaţie în zona contaminată se organizează controlul dozimetric.

Un capitol important al măsurilor care se iau în cazul unui accident nuclear îl constituie asigurarea asistenţei medicale de urgenţă. Ea se realizează în unităţile sanitare şi spitaliceşti din zona unde se amenajează spaţii protejate şi un circuit adecvat, pentru această situaţie. Aici se tratează cazurile de iradiere şi contaminare pentru prima urgenţă.

În faza următoare şi după evacuare, acestea sunt preluate de spitalele din afara zonei, iar cazurile grave se spitalizează şi se tratează în unităţi specializate.

În această situaţie, se propune comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, introducerea restricţiilor la consumul de apă din sursele deschise şi neprotejate, precum şi a alimentelor, în mod deosebit a laptelui care este element de bază pentru copii.

Aceste restricţii introduse odată cu „alarma la dezastre” se transmit prin mijloace de radio şi televiziune locale şi naţionale cu indicaţia de a proteja rezervele existente în locuinţe. Deţinătorii de animale trebuie să aplice restricţii similare şi în hrana acestora, folosind dacă este posibil doar furaje (alimente) protejate.

Decontaminarea radioactivă a clădirilor, căilor de acces, şcolilor, locurilor de muncă şi a unor bunuri materiale, are o importanţă mai mare în perioada de revenire la normal a vieţii economice şi sociale în zonă. În situaţiile executării evacuării, după perioada de emisie radioactivă, este necesară decontaminarea căilor de acces pentru evacuarea şi organizarea unor puncte de decontaminare a mijloacelor de transport şi a personalului la limita zonei.

Acţiunile de decontaminare complexe şi de lungă durată se execută de către formaţiunile de protecţie civilă sau dacă este posibil de subunităţi ale armatei.

Deşi instalaţiile nucleare moderne sunt astfel proiectate, (ex. CNE-Cernavoda) construite şi exploatate, încât riscurile radiobiologice pentru populaţie (copii) să fie minime, probabilitatea producerii unui accident trebuie luată în calcul.

De aceea, fiecare cetăţean (elev) trebuie să înţeleagă necesitatea pregătirii pentru asemenea situaţii prin realizarea măsurilor de protecţie civilă şi însuşirea regulilor de comportare.

Accident chimic

În zona de acţiune a norului toxic se aplică următoarele măsuri de protecţie:

 • înştiinţarea şi alarmarea populaţiei (elevilor) despre pericolul chimic, se execută cu scopul de a avertiza populaţia (elevii) despre pericolul chimic, în vederea realizării măsurilor de protecţie;
 • înştiinţarea se realizează în trepte de urgenţă, în funcţie de distanţa până la locul accidentului chimic. Alarmarea se execută prin semnalul „alarmă la dezastre”;
 • după declanşarea „alarmei”, prin mass-media se transmit populaţiei informaţii suplimentare privind regulile de comportare, modul de realizare a măsurilor de protecţie, durata de acţiune a norului toxic şi alte măsuri ce trebuie aplicate după trecerea pericolului;
 • asigurarea protecţiei populaţiei cu mijloace individuale de protecţie se realizează pentru a împiedica pătrunderea substanţelor toxice în organism, prin aparatul respirator sau prin piele. Se pot folosi la nevoie şi mijloace simple de protecţie, care se confecţionează conform modelelor de protecţie civilă;
 • asigurarea protecţiei populaţiei prin adăpostire se realizează numai în adăposturile de protecţie civilă care au prevăzute sisteme corespunzătoare de filtroventilaţie;
 • asigurarea protecţiei prin evacuare (autoevacuare) temporară se execută pentru a realiza protecţia populaţiei şi tinerilor în situaţiile când celelalte mijloace lipsesc sau sunt insuficiente;
 • introducerea restricţiilor de consum a apei, produselor agroalimentare şi furajelor pentru a preveni intoxicarea oamenilor şi animalelor în zona contaminată, restricţiile se transmit cetăţenilor prin toate mijloacele de înştiinţare la dispoziţie.
 • introducerea restricţiilor de circulaţie şi a unor măsuri de pază şi ordine în zona de acţiune a norului toxic pentru a preveni intoxicaţiile oamenilor şi animalelor şi pentru a asigura desfăşurarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie;

Organizarea cercetării chimice, a controlului şi supravegherii contaminării se realizează în zona accidentului chimic şi în zona de acţiune a norului toxic, pentru a stabili prezenţa substanţelor toxice industriale, cantitatea de substanţă răspândită, concentraţia substanţei în zona de răspândire, direcţia deplasării norului toxic, limitele zonei de acţiune a norului toxic cu concentraţia letală şi de intoxicare.

Acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă persoanelor intoxicate în zona accidentului chimic şi în zona de acţiune a norului toxic, se continuă scoaterea victimelor de sub acţiunea substanţelor toxice industriale şi transportarea la spitale în vederea tratamentului.

Aplicarea măsurilor de neutralizare şi de împiedicare a răspândirii substanţelor toxice industriale, colectarea, transportul şi depozitarea materialelor contaminate în vederea micşorării sau anulării acţiunii substanţelor toxice industriale, localizării şi înlăturării accidentului chimic.

Asigurarea protecţiei animalelor se realizează în fermele zootehnice şi gospodăriile individuale din zona de acţiune a norului toxic, prin izolare în grajdurile folosite în mod curent la care se etanşează uşile şi ferestrele.

Instruirea elevilor, tineretului şi întregii populaţii din zona afectată, are ca scop conştientizarea acesteia privind necesitatea aplicării măsurilor de protecţie şi respectarea regulilor de comportare în zona contaminată.

Sfaturi utile:

 • comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indicate;
 • închideţi apa, gazele, stingeţi focurile din sobe;
 • scoateţi aparatele electrice din priză;
 • luaţi actele de identitate şi mijloacele individuale de protecţie şi ocupaţi locul de adăpostire;
 • închideţi uşile şi ferestrele şi puneţi în funcţiune aparatul de radio sau televizorul;
 • pregătiţi mijloacele individuale de protecţie pentru a fi folosite imediat;
 • limitaţi la maximum deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar dacă o faceţi îmbrăcaţi mijloacele de protecţie;
 • nu consumaţi alimente, apă, decât din surse protejate şi avizate;
 • fiţi pregătit în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate;
 • părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicaţia organelor de protecţie civilă;
 • evitaţi contactul cu obiectele din jur;
 • nu intraţi în locuinţe, încăperi de lucru etc., cu îmbrăcămintea contaminată;
 • executaţi decontaminarea personală a îmbrăcămintei şi încălţămintei.