Acasă  |  Contact

Reguli de comportare în caz de incendiu

Incendiu

Incendiu

 • persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă (număr unic de apel 112), primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
 • în caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă.
 • dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătură umedă;
 • deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a flăcărilor;
 • prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;
 • strigaţi victimele, găsiţi-i şi salvaţi-i;
 • dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi, culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;
 • asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătura sau ceva care îi acoperă etanş;
 • în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori etc.;
 • dacă arde o suprafaţă verticală, apa se aruncă de sus în jos;
 • lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele;
 • instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a sursei de energie;
 • ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care bate vântul;
 • bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperire cu pământ sau prin scufundare în butoaie cu apă;
 • picăturile de napalm căzute pe îmbrăcăminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip;
 • amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurător, prin acoperire cu pământ, nisip, acoperiri etanşe;
 • aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele medicale.