Acasă  |  Contact

Reguli de comportare în caz de inundaţii

Împotriva inundaţiilor, indiferent de cauza lor, este posibil să se asigure măsuri de prevenire şi protecţie astfel încât să se diminueze sau să se elimine acţiunea lor distructivă.

Prevenirea apariţiei inundaţiilor sau diminuarea-eliminarea acţiunilor distructive se pot asigura prin:

 • realizarea unor lucrări destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor de pe versanţi, din afluenţii mai mici ai bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea zăpezilor etc. Aceste lucrări pot fi acţiuni de împădurire sau reîmpădurire a versanţilor, crearea unor tipuri de învelişuri care să favorizeze infiltraţia şi să reducă scurgerea apelor de pe versanţi, construirea unor baraje de reţinere pe fundul văilor;
 • modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri şi canale, precum şi prin realizarea unor bazine temporare pe unele porţiuni de luncă pentru a reţine apa revărsată;
 • se interzice orice construcţie în zonele luncilor inundabile, iar în zonele de restricţie sunt admise doar unele construcţii. În zona de avertizare situată în afara nivelului inundaţiei se admit construcţiile;
 • aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori industriale să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora.

În vederea realizării protecţiei populaţiei, animalelor şi a bunurilor materiale, aceste măsuri de prevenire se completează prin:

 • organizarea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă din aceste zone astfel încât acestea să poată participa la asigurarea măsurilor de protecţie şi de ducere a acţiunilor de salvare;
 • stabilirea locurilor şi condiţiilor în care urmează a se desfăşura acţiunile de evacuare temporară din zonele inundabile;
 • asigurarea înştiinţării şi alarmării despre pericolul inundaţiilor;
 • organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salvare;
 • asigurarea asistenţei medicale şi aplicarea măsurilor de evitare a apariţiei unor epidemii;
 • asigurarea condiţiilor necesare pentru sinistraţi cu privire la cazare, apă, hrană, asistenţă medicală, transport etc.
 • protejarea bunurilor existente în locuinţe prin urcarea acestora în poduri sau prin evacuarea acestora dacă timpul permite;
 • evacuarea populaţiei şi animalelor din zona inundabilă;

Acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire.

În cazul când inundaţia vă surprinde acasă, dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră:

 • aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur - mobilă de curte, unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate da apă;
 • blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni;
 • evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
 • încuiaţi uşile casei, asiguraţi şi ferestrele, după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice;

Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel:

 • mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa;
 • deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor.

În cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi, în şcoli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate.

În cazul în care organele abilitate ordonă evacuarea, respectaţi următoarele reguli:

 • respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copiii, bătrânii, bolnavii şi în primul rând, din zonele cele mai periclitate;
 • înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele;
 • scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;
 • la părăsirea locuinţei, luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau pe timp friguros şi îmbrăcăminte mai groasă;
 • după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.

La reîntoarcerea acasă respectaţi următoarele:

 • nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
 • nu atingeţi firele electrice;
 • nu consumaţi apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;
 • consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare;
 • nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate şi verificarea acestora;
 • acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;
 • executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;
 • sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimentare, medicamente.